CCA tergiverseaza reglementarea cuantumului difuzarii productiei autohtone de catre radiodifuzorii din Republica Moldova

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO constată, cu regret că pînă în prezent reglementarea difuzării producţiei autohtone de către radiodifuzorii din Republica Moldova, nu a fost executată de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cu toate că am sesizat această instituţie de stat asupra necesităţii acţionării în direcţia indicată. Mai mult, conform Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2011-2015) aprobată de CCA, acest organ s-a obligat ca pînă la finele anului 2011 să adopte o decizie de reglementare privind raportul procentual al volumului de producţie autohtonă, proprie şi europeană. Cu întîrziere, în luna februarie 2012,  CCA a publicat pe pagina web un proiect de decizie  prin care şi-a asumat angajamentul adoptării ulterioare a deciziei respective, urmînd ca din 01 mai 2012 cuantumul volumului de producţie autohtonă să fie de 30%, fapt ce nu a fost efectuat nici pînă în prezent.  Mai mult …  ¦13 septembrie 2012

Parlamentul tergiversează intentionat procesului de intrare in vigoare a modificarilor la Codul Audiovizual

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO la data de 9 august 2012 a solicitat Parlamentului Republicii Moldova informaţii despre soarta modificărilor la Codul Audiovizualului adoptate la 11 iulie 2012, la acea dată manifestîndu-ne îngrijorarea faţă de tergiversarea semnării legii adoptate şi transmiterii acestor modificări Preşedintelui Republicii Moldova spre promulgare. Pînă în prezent modificările adoptate la Codul Audiovizualului nu au fost transmise de Parlament Preşedintelui Republicii Moldova şi nici Monitorului Oficial şi, de această dată, contrar prevederilor art.16 al Legii cu privire la accesul la informaţie, Parlamentul a omis şi termenul de 15 zile de a furniza Asociaţiei noastre informaţia solicitată prin scrisoarea din 9 august 2012.  Mai mult … ¦ 4 septembrie 2012

V.Plahotniuc este beneficiarul final al 5 radiodifuzori contrar prevederilor legale.

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, înfiinţată în scopul monitorizării funcţionării sub semnul legalităţii a audiovizualului din Republica Moldova, a depistat o situaţie ce contravine flagrant prevederilor art.66, alin.(4) Codul audiovizualului, situaţie ce a fost creată cu concursul şi implicarea directă a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Astfel, potrivit prevederilor art.66, alin.(4) Codul audiovizualului o persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate, poate fi investitor sau acţionar majoritar, direct sau indirect, la cel mult 2 radiodifuzori de diferite tipuri. În această privinţă, AO APOLLO a investigat mai mulţi radiodifuzori naţionali care la moment deţin în proprietate sau sunt beneficiari a mai multor posturi TV, monopolizînd spaţiul mediadic al Republicii Moldova. Rezultatele acestor investigaţii au uimit prin faptul că Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, este proprietarul, beneficiarul final, a 5 radiodifuzori ce au acoperire naţională: Prime TV, Canal 3, 2 Plus, Maestro FM, Prime FM. Mai mult …

D.Lozovan – proprietarul mai multor radiodifuzori contrar prevederilor Codului Audiovizual

Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe APOLLO, înfiinţată în scopul monitorizării funcţionării sub semnul legalităţii a audiovizualului din Republica Moldova, a mai depistat o situaţie ce contravine flagrant prevederilor art.66 alin.(4) Codul audiovizualului, situaţie ce a fost şi ea creată cu concursul şi implicarea directă a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Astfel, potrivit prevederilor art.66 alin.(4) din Codul audiovizualului o persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate, poate fi investitor sau acţionar majoritar, direct sau indirect, la cel mult 2 radiodifuzori de diferite tipuri. În această privinţă, AO APOLLO a investigat mai mulţi radiodifuzori naţionali şi regionali care la moment deţin în proprietate sau sunt beneficiari a mai multor posturi TV, monopolizînd spaţiul mediadic al Republicii Moldova. Rezultatele acestor investigaţii au uimit prin faptul că o persoană fizică, Dan Lozovan este proprietarul, beneficiarul final, a 7 radiodifuzori naţionali şi regionali: Hit FM, Radio Stil/Стильное Радио, Radio Alla, TV Dixi, TV – 6 Bălţi, Super TV, Mega TV. Mai mult …

Consiliul Coordonator al Audiovizualului este obligat sa detina informatia despre beneficiarii finali/proprietarii radiodifuzorilor autohtoni.

Ca urmare a monitorizarii audiovizualului autohton si demascari beneficiarilor directi ai radiodifuzorilor, se impune necesitatea ca Consiliul Coordonator al Audiovizualului sa intocmeasca registrul beneficiarilor/proprietarilor radiodifuzorilor autohtoni si sa actualizeze anual aceasta informatie. O astfel de practica are loc in Romania, eficienta CNA fiind demonstrata prin asigurarea unei transparente a informatiei despre beneficiarii posturilor autohtone, ceea ce nu se poate spune si despre Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova . Actionari site actualizat.pdf